Mitä on merialumiini?

Merialumiiniksi kutsutaan Suomessa alumiineja, jotka kestävät merivettä eri tavalla. Merialumiini nimellä kutsutaan sekä 5000- että 6000 sarjan alumiineja. Tällä sivulla selvennetään eri alumiineja joita kutsutaan merialumiiniksi.

 

Kuinka voidaan parantaa merialumiini kestävyyttä?

SafeWalk yritykselle valmistetuissa alumiiniprofiileissa suojaus ja kestävyysvaatimus on ulotettu huomattavasti tavallisia alumiinejä pidemmälle. Niissä käytetyt raaka-aineet ja menetelmät ovat esimerkki:

 • Merialumiini
 • Rakennealumiinia – siis vahvempaa kuin arkkitehtoninen laatu
 • Anodisointi pinnoitettuja maksimaaliseen paksuuteen
 • Elektroforeesi pinnoitettuja (=”Kahdenkertainen anodisointi”)

Yleiset alumiinilaadut

5000 sarjan alumiinit – todellisia merialumiini

 • 5000 sarjan alumiiniseoksilla on paras meriveden kestävyys. Erinomainen korroosion kestävyys merivedessä saadaan on saavutettu lisäämällä pieniä määriä magnesiumia [ym.] alumiiniseokseen.
 • Tätä alumiiniseosta on saatavissa lähinnä vain levyinä, koska sen pääasiallisin käyttökohde on laivan rakennus. Levyt hitsataan yhteen. Joitakin 5000 sarjan seoksia voidaan pursottaa profiileiksi, mutta niiden saatavuus on olematon.
 • Tämä alumiini on yleensä ns. “pehmeässä O” tilassa. Mutta siinäkin tilassa se on suhteellisen kovaa. Nämä alumiinit ovat melko kovia.

6000 sarja – arkkitehtoninen alumiini

6000 sarjan alumiinit ovat erittäin suosittuja ja laajasti käytössä. Näitä alumiineja on saatavissa profiileina, tankoina, levyinä ym. Jotta ymmärretään mitä rakennealumiini on, on käsiteltävä muutamaa 6000 sarjan alumiiniseosta erikseen:

Kaikkein suosituin alumiiniseos on 6063. Sitä kutsutaan usein “arkkitehtoniseksialumiiniksi. Sen tärkein ominaisuus on erinomainen pinnoitettavuus ja erittäin helppo ja nopea pursotettavuus profiileiksi. Se on valmistavalle tehtaalle tuottavin ja asiakas saa kauneimman pinnan. Suuri osa ympärillämme olevasta alumiinista on 6063, 6060 tai niistä johdettuja rinnakkaisseoksia.

 • 6000 sarjan alumiiniseoksilla on vaihtelevia ominaisuuksia. Yleispiirteet ovat erinomainen pursotettavuus profiiliksi ja hyvä/erinomainen pinnoitettavuus.
 • Näillä alumiineilla on erittäin hyvä meriveden kestävyys. Se on vain hiukan, eli vain alle 10% huonompi kuin 5000 sarjan alumiineilla. Tämän takia myös niitä on alettu Suomessa kutsua merialumiineiksi. Seoksissa on magnesiumia noin kolmannes tai puolet määrästä joka on 5000 sarjan alumiineissa.

6000 sarja – rakennealumiini

Toinen suosittu ja laajasti käytetty 6000 sarjan alumiinit ovat rakennealumiinit (Structural Aluminum). Eniten käytetyt ja laajimmin tutkitut seokset ovat 6082 ja 6061.

 • Rakennealumiinit ovat kovempia kuin “arkkitehtoniset” alumiiniseokset. Ne kestävät rasitusta enemmän – joten niistä voidaan rakentaa rakennelmia. Siitä nimi.
 • Koska rakennealumiinit ovat kovempia, niiden pursottaminen on hitaampaa ja monimutkaisen muodon teko on hankalampaa. Korroosion kestoltaan ne ovat kuten arkkitehtoniset laadut.
 • 6000 sarjan alumiiniseoksia voidaan lämpökäsitellä eli vanhentaa keinotekoisesti. Kun niitä “paistetaan” uunissa tietty aika, niiden kovuus muuttuu. Niitä voidaan myös pehmentää. – Rakennealumiinit voidaan säätää vahvemmaksi kuin arkkitehtoniset alumiinit.
 • Detalji: On olemassa alumiiniseos jonka kovuus on kovien rakennealumiinien ja pehmeämpien arkkitehtonisten alumiinien välissä. Se on 6005 seos. Sitä käytetään esim. alumiinirunkoisissa rautatievaunuissa.

Muita alumiineja

 • 1000 sarjan alumiinit ovat “puhtaita” sillä niissä on erittäin vähän muita aineita kuin alumiinia. Näiden alumiinien korroosion kestävyys on tietyissä olosuhteissa paras. Nämä alumiinit ovat hyvin pehmeitä, joten niitä ei käytetä sen takia rakentamisessa. Saatavuus hyvä. Helppo pursottaa profiileiksi, mutta eivät kestä rasitusta.
 • 7000 sarjan alumiinit ovat voimakkaasti seostettuja ja niitä kutsutaan koneenrakennus alumiineiksi. Niiden etu on erinomainen kovuus joka on hyödyksi koneissa. Kovuus on kuitenkin saavutettu kuparin [ym.] lisäämisellä ja kupari on hyvin herkkä korroosiolle. Tämän takia 7000 alumiinien korroosionkestävyys on huono, vaikka niiden muut ominaisuudet ovat erittäin hyviä. Eivät sovellu ulkokäyttöön tai kosteudelle alttiisiin kohteisiin. Saatavuus hyvä. Yksi seoksista on pursotettavissa profiiliksi.

Tarve lisäsuojaukselle

Alumiiniseoksia on paljon. Tässä on käsitelty vain yleisimpiä ryhmätasolla.

On huomattava, että merivesi on ainoastaan yksi korrosioiva ympäristö alumiinille. Kalkki ja urea [virtsa] reagoivat eri tavalla alumiinien kanssa. Meriveden kestävyydestä ei ole apua pyrittäessä määrittämään tietyn alumiiniseoksen yleistä korroosion kestävyyttä. Esimerkiksi kotipihalla ei yleensä ole merivettä, mutta kalkkia ja ureaa todennäköisesti löytyy useammin. Meriveden kestävyys nostetaan esille, koska aiheesta on laivanrakennuksen tarpeiden takia eniten tutkimiustuloksia saatavilla.

Pinnoittamalla lisäsuojaus

Alumiinin pintakäsittely on laaja kokonaisuus. Lisätietoja asiasta löytyy Googlaamalla.

Yleisin, tehokkain ja kestävin pinnoitus on alumiinin anodisointi. Myös eloksoinniksi kutsuttu. Sillä saavutetaan pinta, joka on kovempi kuin itse alumiinimateriaali pinnoitteen alla. Tämä pinta syntyy hapen vaikutuksesta luonnollisesti alumiinin pintaan. Anodisointi on vain menetelmä tehdä tuo luonnollinen pinta nopeasti ja paksummaksi kuin se luonnossa syntyisi. Tämän takia anodisointi on kestävin pinnoitustapa.

Aina anodisointikaan ei anna toivottavaa suojaa. Silloin on mahdollista tehdä toinen, erilainen pinnoitus anodisoinnin päälle. Uuden menetelmän nimi on elektroforeesi. – Usein anodisointi + elektroforeesi käsittelyä kutsutaan “kahdenkertainen anodisointi“.

Lisätietoja alumiinista

Syventävää tietoa alumiinista löytyy esimerkiksi Googlaamalla.