LED-nauhojen patenteista

 

Asianatuntematonta tietoa

Olemme saaneet kuulla eräiden asiakkaiden taholta otaksuman, että kaikki LED nauhat kuuluisivat patentin WO 9823896 piiriin. – Tämä on osoittautunut vääräksi tiedoksi. Ottamatta kantaa siihen, mistä väärä tieto voi olla peräisin, pyydämme kaikkia tällaista väärää tietoa levittäviä tahoja tutustumaan asiaan tarkemmin, esim. alla:

Asia lähemmin tarkasteltuna

Kyseisen patentin WO 9823896 ja sen vastaavan sisältöisten kansallisesti myönnettyjen patenttien keskeinen asia on ‘jatkuva tuotantoprosessi‘: Se on esim. esitetty johdannossa: “… The present invention relates to a method for production… by exploiting a continuous manufacturing process…” ja vaatimuksissa: “1. Method for production … by exploiting a continuous manufacturing process, …”.

Jatkuvan menetelmän piirteet on kuvattu patentissa hyvin tarkkaan. Se estää muita valmistajia käyttämästä samaa menetelmää, mutta samalla rajaa patentin koskemaan vain kuvatun kaltaista tuotantomenetelmää. Patenttivaatimuksissa esitetään lisäksi, että tällä valmistusmenetelmällä valmistetut, kuvatun kaltaiset tuotteet kuuluvat patentin piiriin. Kaikki hyvin tähän saakka, patentit antavat suojan.

Jos nyt käy niin, että joku jossakin keksii valmistaa samaa tuotetta eri valmistusmenetelmällä, niin a) eri valmistusmenetelmä eikä b) sillä valmistettu tuote kuulu ko. patentin piiriin.

Tilanne nyt

Näin on käynyt useiden LED nauhojen kohdalla. Toista valmistusmenetelmää on alettu käyttää sen kaltaisten tuotteiden valmistamiseen, joita kyseinen patentti pyrkii suojaamaan. Varmuuden vuoksi uudet valmistajat ovat lisäksi vaihtaneet eräät materiaalit, jotka sopivat paremmin heidän valmitusmenetelmäänsä ja joista ei ole mainintaa mainitussa patentissa. LED nauhaa valmistetaan erätuotantoon perustuvalla valmistusmenetelmällä, valamalla muottiin. Tämä on eri valmistusmenetelmä. Myös tuotteet ovat patentin näkökulmasta eri tuotteita vaikka ulkoisesti voivat näyttää lähes samoilta kuin jatkuvalla tuotantoprosessilla valmistetut tuotteet.

AuroraLED uudella valmistustekniikalla

AuroraLED tuotteissa käytetään uudella tekniikalla valmistettuja LED nauhoja, joiden tekninen edistyneisyys on kiistaton. Ne ovat mahdollisista patenttikiistoista vapaita. Tämän takia voimme tarjota asiakkaillemme huomattavan edullisia AuroraLED lineaarivalaisimia IP67 suojausluokassa. Lisäksi eräissä AuroraLED tuotteissa käytetään pyöreitä IP44 LED nauhoja, joita kyseinen patentti ei myöskään koske.

Toivottavasti yllä oleva selventää tilanteen. Asia on lopulta yksinkertainen ja helppo ymmärtää.